پرسنل فنی این شرکت برای تعمیرات انواع دستگاههای Leibinger و Matthews آموزش کامل دیده اند. کادر فنی در تمامی اوقات شبانه روز آماده پاسخگویی به مشکلات فنی خطوط تولید شما می باشند.

در صورت نیاز به در یافت اطلاعات در خصوص جوهر و حلال مصرفی دستگاه چاپگر خود ، لطفا با شرکت اثر نگار پویش تماس حاصل فرمایی