امروزه کد گذاری و مارکینگ تولیدات و بسته بندی، به شرکتی با محصولات با کیفیت و کاربردی، که دارای خدمات خوب  و دامنه گسترده ای داشته باشد، نیازمند است. شرکتی که همراه شما باشد و در رفع نیازهای خاص چاپ تولیدات شما تلاش نماید. آن شرکت اثر نگار پویش است.

با سری کاملی از محصولات و مهندسین خبره در واحد پشتیبانی، اثر نگار قادر است سیستمهایی را طراحی ، تکمیل و اجرا کند که شرکتهای دیگر به راحتی از انجام آن قاصرند. از ثبت اطلاعات متغیر و کیفیت گرفته تا کنترل کابری و اجرای دستورات چاپ و درج آرم شرکت، مشخصات محصول، اثر نگار با تجربه صنعتی  و فنی کامل می تواند این نیاز را اجرا کند.