حضور شرکت اثر نگار پویش

در هفدهمین نمایشگاه بین المللی

چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

تهران – بهمن ماه 1388